Førespurnad om vigsel

Orientering

Informasjon

Velkommen til å registrere din førespurnad om vigsel.

Det er berre Eidsborg stavkyrkje som har lagt ut dato for mogelege tidspunkt for vigslar.
Dersom de ynskjer å gifte dykk i ei av våre andre kyrkjer, ber vi om at de kontaktar kyrkjekontoret for å avklare dette. Skafså kyrkje, Mo kyrkje, Lårdal kyrkje, Høydalsmo kyrkje og Skafsåheii fjellkyrkje kan nyttast. I tillegg er hagen ved Dalen hotel og godkjent som vigselsplass.

Du kan registrere all informasjon du har no, og seinare logge inn for å komplettere ved å nytte same mobilnummer og fødselsnummer.