Smittevern


På arrangement i kyrkja er det munnbindpåbod og maks 200 personar med fast tildelte plassar. Utan fast tildelt plass er det maks 30 personer. Det skal være ein meter mellom kvar kohort, og namn og telefonnummer må registrerast slik som tidlegare. 

 

Oppdatert 14.01.2022.

Tilbake