Alle rettigheter 2019 Tokke kyrkjelege fellesråd

Kyrkjene i Tokke


Kyrkjene i Tokke

Tokke kyrkjekontor held opent tysdag og onsdag fra kl 10.00 - 14.00.