Andaktar Høydalsmo alderspensjonat våren 2024


Her er ein oversikt over andaktar ved Høydalsmo alderspensjonat våren 2024.

Torsdag 04.04.24kl 14:00

Torsdag 02.05.24 kl 14:00

Torsdag 06.06.24 kl 14:00

Torsdag 20.06.24 kl 14:00

 

Andaktane vert leia av sokneprest Nina Kirkerød.

 

VEL MØTT!!

Tilbake