Smittevern


På arrangement i kyrkja er det munnbindpåbod og maks 200 personar med fast tildelte plassar. Utan fast tildelt plass er det maks 30 personer. Det skal være ein meter mellom kvar kohort, og namn og telefonnummer må registrerast slik som tidlegare. 

Les meir

 

Smittevern


På arrangement i kyrkja er det munnbindpåbod og maks 200 personar med fast tildelte plassar. Utan fast tildelt plass er det maks 30 personer. Det skal være ein meter mellom kvar kohort, og namn og telefonnummer må registrerast slik som tidlegare. 

Les meir

 

Årsrapport prostidiakonen i Vest-Telemark 2021


Les meir

 

Årsrapport prostidiakonen i Vest-Telemark 2021


Les meir

 

Givarteneste


Bli med i kyrkjas givarteneste, me treng di støtte! 

Les meir

 

Givarteneste


Bli med i kyrkjas givarteneste, me treng di støtte! 

Les meir

 
 

Trusopplæringsabonnent

Har du barn som ikkje er medlem av Den norske kyrkja, men ynskjer info om trusopplæring fra kyrkja i Tokke?

Les meir

 

Diakoniprisen 2021

Diakoniprisen for 2021 gjekk til Yngres i Vrådal!

Les meir

 

Rui-seminaret 2021

Me lever i ei avgjerande tid. Natur- og klimakrisa tvingar oss til å tenkje nytt om vår relasjon til skaparverket. Kyrkja i Tokke, Tokke ko...

Les meir

 

Gravstell

Stell av grav på kyrkjegardane i Tokke

Les meir