Givarteneste


Bli med i kyrkjas givarteneste, me treng di støtte! 

Bli fast givar og vær med å gje gåve til kyrkjelydsarbeidet!

Kan du tenke deg å støtte arbeidet som kyrkja i Tokke driv med?
Arbeidet som soka driv med, utgivelse av bladet Kyrkjelyden eller til Storvegen 208 som er huset som Eidsborg, Mo og Skafså sokn har kjøpt for å nytte til sitt arbeid (den tidlegare prestegarden/ prosteboligen på Dalen).

For å  gje di støtte kan du overføre pengar til ein av våre kontoar ved å sette opp ei fast betaling med trekk kvar månad eller du kan gje eit engongsbeløp. 

  • Kyrkjelyden: 2685.07.06947 (merk "gåve kyrkjelydsbladet"), eller vipps nr. #3886 - velg kategori 1
  • Kyrkjelydsarbeidet i Høydalsmo og Lårdal sokn: 2685.20.12896 (merk "gåve"), eller vipps nr. #3891 - velg kategori 2.
  • Kyrkjelydsarbeidet i Eidsborg, Mo og Skafså sokn: 1203.08.15163 (merk "gåve"), eller vipps nr. #3880 - velg kategori 2.
  • Storvegen 208: 2685.50.00422 (merk "gåve"), eller vipps nr #3881

Om du har anna du heller ynskjer å gje støtte til kan du kontakte oss og me hjelper deg å finne rette kontonummer for innbetaling.

Takk for di gåve!

 

Skattefrådrag: 

Du kan få skattefrådrag for gåver mellom  500,- og 50 000,- pr år til ein organisasjon. Dette forutsetter at du har gjeve melding om at du ynskjer skattefrådrag og at me har har ditt navn og personnummer. Du kan melde dette ved å skrive i merknadsfeltet på innbetalinga, sende ein epost til kyrkjekontoret@tokke.kommune.no eller ringe tlf. 35 07 52 30.

Tilbake