Lokale vedtekter, lov og forskrift


 

Tokke kyrkjelege fellesråd har utarbeidd eit informasjonshefte i samband med gravferd i Tokke. Her finn du relevant informasjon og de lokale vedtektene kan du lese om gravferd i Tokke og våre vedtekter. Under finn du og link til gravferdsloven og tilhøyrande forskrift.

 Gravferd i Tokke kommune

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)

Tilbake