Førespurnad om dåp


NB! VED ØNSKE OM DÅP RING KYRKJEKONTORET FOR Å AVTALE PÅ TLF 350 75 230 -  DETTE PGA KORONAVIRUS.

 

For å sjekke når det er dåp, må du klikke på "Førespurnad om dåp". Dei dagane det er dåp vil kome opp når du søkar etter dato. 

For å starte utfyllinga trengs et 11-sifra fødselsnummer. Om de ikkje har barnets fødselsnummer, kan de nytte dykkar eige. Dykk vil motta ein kode på sms for å gå vidare i prosessen. Velg kyrkje og dato der det er ledig plass.

I fyrste omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen.

Etter at dato for dåpen er stadfesta, kan dykk seinare gå til "Eg vil opne ei registrering", og oppdatere innhaldet med til dømes fadrane. Bruk samme person- og telefonnummer som ved fyrste innlogging.

Tilbake