I kyrkja


Dåpen kjem vanlegvis tidleg i gudstenesta. Som regel bærer foreldra dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstenesta begynnar.

 

Det er reservert plasser foran i kyrkja for dei som bærer barnet inn. Fadderane og andre sett seg der dei ynskjer.

Nokon praktiske tips: 
Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på førehand.
Det kan også være lurt å knyte opp båndene på lua før dykk går fram til døypefonten.
Blir barnet uroleg gjer det ingenting om dykk går litt rund med det. 
 

Fotografering: Det er best om dykk vel ein i familien til å ta bilder, slik at alle dykk andre kan være fullt tilstades i øyeblikket.

Er du konfirmant - men ikke døypt? Ta kontakt med konfirmantprest eller kyrkjekontoret.

Er du udøypt voksen som ønsker å bli døpt? Ta kontakt med ein av prestane i din kyrkjelyd eller med kyrkjekontoret.

Tilbake