Førespurnad om vigsel


 

På bestillingsskjemaet ligg kun Eidsborg stavkyrkje med datoar for når det er mogeleg å reservere tidspunkt. Dersom dykk ynskjer ei anna kyrkje, ber vi om at dykk tar kontakt med oss. 

Me åpnar for reservasjon av vigsel januar året før vigselen skal gå føre seg.

 

Tilbake