Dåp


Her finn du informasjon om dåpen og korleis du sendar førespurnad om dåp. I tillegg dei oppfylgingar som skjer etter dåpen.

Mange ynskjer dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid. Me anbefaler at dykk døyper barnet i løpet av det fyrste året, men kyrkja har ingen aldersgrense for dåp.  Velg "Førespurnad om dåp" for å starte prosessen. 

Etter dåpen vert barnets namn offentleggjort i menighetsbladet "Kyrkjelyden". Om dykk ynskjer å reservere barnet mot dette ber me om at dykk tek kontakt.